• بخشهای خبری

  • ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻣﺤﻼﺕ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ
   اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺸﻒ و ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۶/۳۱  
   بازگشایی مسیر بلوار آیت الله رفسنجانی به بزرگراه آزادی
   هر چند بازگشایی این مسیرها انجام عملیات اجرایی دوربرگردان را سخت خواهد کرد، اما ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۶/۳۰  
   عزاداری هنرمندانه ایرانی- شیعی ویژه کودکان
   ویژه برنامه «روایت خورشــید» شــامل مراسم پرده خوانی و نقالی حماسه عاشــورا با ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۶/۲۷  
   ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺣﺠﺎﺏ در منطقه 10 مشهد ﭘﻴﺎﺩﻩﺭﺍﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ
   ﻣﺤﻮر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺠﺎب ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺰرگ ﺧﺮﯾﺪ ﻏﺮب ﻣﺸﻬﺪ در دل آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۶/۲۴  
   بزرگداشت شهدای عملیات «قادر2» در معراج شهدای مشهد برگزار شد
   مقاومت آهنین گردان « الحدید»
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۶/۲۳  
   هنر حسینی
   رواﯾﺘﯽ از ﺷﻤﺎره ﮔﺬار ﻋﻤﻮدﻫﺎی ﻧﺠﻒ ﺗﺎ ﮐﺮﺑﻼ
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۶/۲۳  
   ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﮐﻼﺱ ﻫﺎی ﺳﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯی ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺮﺍی ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺸﺮﯾﻌﻪ
   ﻃﺮح «داﻧﺶ دوﺳﺘﺎن» ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن سطح ﺳﻮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۶/۲۱  
   اجرای 30 میلیارد تومان پروژه ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺁﺯﺍﺩﻯ
   اﺣﺪاث دورﺑﺮﮔﺮدان ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻘﺎﻃﻊ آﯾﺖ ا... ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ، ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﮐﻨﺪرو و ﮐﺎﻧﺎل ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۶/۲۰  
   ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺗﺎ ﺍﻳﺪﻩ ﺁﻝﻫﺎ
   ﻫــﻢ اﮐﻨــﻮن در ﻣﻨﻄﻘــﻪ 10، 17 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘــﺮ ﻣﺴــﯿﺮ دوﭼﺮﺧــﻪ اﺣــﺪاث ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۶/۱۷  
   ﻣﺎﺟﺮای ﯾﮏ زﻣﯿﻦﺧﻮاری در ﺑﻮﻟﻮار ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ / ﮐﺎرﺑﺮی زﻣﯿﻦ خیابان ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳــﺖ
   خیابان ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ 53 از آن دﺳﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺳﺎزی در آن ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۶/۱۶  
لینک های مرتبط
گردشگری
گالری
سایت 137
نظارت و بازرسی شهرداری
آمار بازدید
مجموع بازدیدها : 1,506,778
تعداد بازدید امروز : 1,624
تعداد بازدید دیروز : 2,498
آخرین به روزرسانی : 1398/09/19 14:33
ارتباط با ما
آدرس :

قاسم آباد . بلواراندیشه - نبش بلوار استاد یوسفی- شهرداری منطقه 10

تلفن :051-31295600
فاکس :051-31295664
رایانامه :zone10@mashhad.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
تامین و به روزرسانی محتوا: پورتال منطقه 10 شهرداری مشهد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد