• چهارشنبه،02 بهمن 1398
 • ورود
   
  • بخشهای خبری

  • ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ
   ﮔﺮﻩ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﻭﺭﺯﺵ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯ ﻣﻰ ﺷﻮد
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۱۰/۰۴  
   ردای ﮔﻮﻫﺮﺷﺎﺩ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮﺍﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
   جامعه هدف جشنواره ردای گوهرشاد کسانی هســتند که در فرهنگ ســراها دوره های ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۱۰/۰۳  
   ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎه آزاد با سایر نهادها
   ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای اﻣﺴــﺎل ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۱۰/۰۲  
   ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﺩﺍﺭﺩ
   طبق هماهنگی ها و مذاکراتی که انجام شده است، پارکینگ پشت سینما سیمرغ هم برای ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۱۰/۰۱  
   فرهنگ ﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ سما
   اراﺋﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷــﯽ، آﻣﻮزش اراﺋﻪ ﻃﺮح درس، ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ در ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۹/۱۷  
   ﺷﺮﻭﻋﻰ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺻﻼﺡ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ
   ﺍﻭﻟﻴﻦ ﭘﺎﺭﻙ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻣﺸﻬﺪ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ‌ ﺳﺮﺍﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪ
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۹/۱۶  
   ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
   آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و دﺷﻮاری اﺳﺖ و ﺗﻮﻓﯿﻖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۹/۱۳  
   بهسازی فرهنگسرای شهر زیبا و ایمن و خانواده
   ﺷﻬﺮداری ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه در اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮی ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎشند.
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۹/۱۲  
   ﺑﺮﺭﺳﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‌‌ﻫﺎﻯ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ
   ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 / ﺳﻮﺩﺟﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﻳﻮﺍﺭﻛﺸﻰ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۹/۰۹  
   ﻋﺰم ﺟﺪی ﺷﻬﺮداری در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
   ﻧﺨﺎﻟﻪ‌ﺭﻳﺰﻫﺎ ﻧﻘﺮﻩ‌ﺩﺍﻍ ﻣﻰ‌ﺷﻮﻧﺪ
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۹/۰۶  
لینک های مرتبط
گردشگری
گالری
سایت 137
نظارت و بازرسی شهرداری
آمار بازدید
مجموع بازدیدها : 1,578,850
تعداد بازدید امروز : 120
تعداد بازدید دیروز : 278
آخرین به روزرسانی : 1398/11/01 20:58
ارتباط با ما
آدرس :

قاسم آباد . بلواراندیشه - نبش بلوار استاد یوسفی- شهرداری منطقه 10

تلفن :051-31295600
فاکس :051-31295664
رایانامه :zone10@mashhad.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
تامین و به روزرسانی محتوا: پورتال منطقه 10 شهرداری مشهد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد