• بخشهای خبری

  • ﻣﺤﻠﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﻭﺿﻌﻰ
   ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﺿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺳﺎل‌ﻫﺎﺳﺖ در دﻧﯿﺎ ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۸/۲۷  
   رواﯾﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻬﻨﻪ
   ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺧﺒﺮ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﻛﻨﻜﻮﺭﺵ ﺁﻣﺪ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۸/۲۶  
   ارائه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ به ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ
   ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام و ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﻻﻏﺮی، اﺿﺎﻓﻪ وزن، ﭼﺎﻗﯽ و ﭼﺎﻗﯽ ﺷﮑﻤﯽ، ﻣﺸﺎوره ﺗﻐﺬﯾﻪ ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۸/۲۵  
   ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺍﺳﺖ
   ﻣﺤــﺪوده ﻣﻨﻄﻘــﻪ 10 ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻗﺮارﮔﯿــﺮی در اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾــﻦ ﻣﺤــﻮر ورودی ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۸/۲۲  
   ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﻯ ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ ﻭ ﺷﻨﻮﺍﻳﻰ کودکان در منطقه 10
   با انجام معاینه و تشخیص به موقع در 2 حوزه بسیار مهم بینایی و شنوایی کودکان از ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۸/۱۲  
   اجرای بیش از یک هزار مترمربع حکم قلع بنا در منطقه 10
   ﯾﻮﺳﻔﯿﻪ، ﻧﻬﻀﺖ، ﻣﺸــﮑﯿﻨﯽ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻮﻟﻮار اﻧﺪﯾﺸــﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﻣﺤﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۸/۰۱  
   بهســازی مســیر پیاده راه زائران پیاده
   یکی از مهم ترین اقداماتی که امسال درباره زائران پیاده انجام شد؛ بهســازی مســیر ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۷/۲۸  
   شهر لبخند در فرهنگ سرای خانواده
   هدف این برنامه که با حضور استادان صاحب نام استانی و کشوری اجرایی می شود، آشنایی ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۷/۲۴  
   ﻳﻮﺳﻔﻴﻪ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺮﻳﺰی
   ﻣﺤﻠﻪ ﯾﻮﺳﻔﯿﻪ و ﻧﻬﻀﺖ ﺟﺰو ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد ﻫﺴــﺘﻨﺪ
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۷/۲۲  
   ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ«ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺎ» ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
   بــا توجــه بــه اینکــه در بودجــه ســال 98 بــر اســاس تبصــره 22 مقرر شده 5 ...
   تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۸/۰۷/۲۱  
لینک های مرتبط
گردشگری
گالری
سایت 137
نظارت و بازرسی شهرداری
آمار بازدید
مجموع بازدیدها : 1,475,677
تعداد بازدید امروز : 299
تعداد بازدید دیروز : 1,530
آخرین به روزرسانی : 1398/08/29 14:45
ارتباط با ما
آدرس :

قاسم آباد . بلواراندیشه - نبش بلوار استاد یوسفی- شهرداری منطقه 10

تلفن :051-31295600
فاکس :051-31295664
رایانامه :zone10@mashhad.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
تامین و به روزرسانی محتوا: پورتال منطقه 10 شهرداری مشهد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد