فهرست واحدهای سازمانی
  • شهرداری منطقه 10 مشهد

    قاسم آباد . بلواراندیشه - نبش بلوار استاد یوسفی- شهرداری منطقه 10
    ۰۵۱۳۱۲۹۵۸۰۰