پیگیری

منطقه 10 شهرداری مشهد

آدرس : قاسم آباد . بلواراندیشه - نبش بلوار استاد یوسفی- شهرداری منطقه 10
تلفن : ۰۵۱۳۱۲۹۵۶۰۰
فکس : ۰۵۱۳۱۲۹۵۶۶۴
پست الکترونیک :
فهرست واحدهای سازمانی