پنجشنبه, ۳۰ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۵۳ ۶۷
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2KjYsdiu2YjYsdivINmC2KfYt9i5INio2Kcg2LPYp9iu2Kog2Ygg2LPYp9iy2YfYp9mKINi62YrYsSDZhdis2KfYsiDYr9ixINmF2YbYt9mC2YcgMTA=

برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه 10

برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه 10

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 و به نقل از رییس اداره نظارت بر ساخت و سازهای منطقه ، یک نوبت رای کمیسیون ماده 100 به آدرس توس 60 با اخذ دستور مقام قضایی و در معیت ضابطین قضایی و نیروی انتظامی و شهرداری به وحله اجرا در آمد که دو طبقه غیر مجاز به متراژ 260 متر مربع تخریب گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 و به نقل از رییس اداره نظارت بر ساخت و سازهای منطقه ، یک نوبت رای کمیسیون ماده 100 به آدرس توس 60 با اخذ دستور مقام قضایی و در معیت ضابطین قضایی و نیروی انتظامی و شهرداری به وحله اجرا در آمد که دو طبقه غیر مجاز به متراژ 260 متر مربع تخریب گردید.

حسینی رئیس نظارت بر ساخت و سازها افزاود : فرامین رهبری برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز با دقت پیگیری می شود و با جدیت کامل تمامی ساخت و سازها را رصد و با متخلفان برابر ضوابط قانونی برخورد می نمائیم و در این راه با هیچ شخصی مسامحه نداشته باشند چرا که قانون، خط قرمز تمامی مسئولین است.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.3755073547363
Qt: 1.1540713310242