سه شنبه, ۲۸ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۵۶ ۳۸
طبقه بندی: خبر خدمات شهری
چچ
2KzZhNiz2Ycg2YfZhSDYp9mG2K/Ziti02Yog2KfYs9iq2YLYqNin2YQg2KfYsiDYqNmH2KfYsSAxNDAx

جلسه هم اندیشی استقبال از بهار 1401

جلسه هم اندیشی استقبال از بهار 1401

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، جلسه استقبال ازبهار 1401 با حضور معاون اجرایی و رئیس و کارشناسان خدمات شهری منطقه در سالن جلسات برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، جلسه استقبال ازبهار 1401 با حضور معاون اجرایی و رئیس و کارشناسان خدمات شهری منطقه در سالن جلسات برگزار گردید .

در این جلسه برنامه های استقبال از بهار ، قراردادهای خدمات شهری ، موضوع اشغال معابر ، وضعیت پیشرفت ، جلوگیری از مزاحمت ها برای شهروندان ، پاکسازی زمین های بایر و موارد ماده 110 مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.311674118042
Qt: 0.99926543235779