فهرست طبقات
یکشنبه, ۱۹ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۳۱ ۲۸
طبقه بندی: خبر فرهنگی و اجتماعی
چچ
2q/Ystin2LHYtCDYqti12YjZitix2Yog2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YbYtNiz2Kog2LTZiNix2KfZiiDYs9mE2KfZhdiqINmF2YbYt9mC2YcgMTAg2YXYtNmH2K8g2YXZgtiv2LM=

گزارش تصویری برگزاری نشست شورای سلامت منطقه 10 مشهد مقدس

گزارش تصویری برگزاری نشست شورای سلامت منطقه 10 مشهد مقدس

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، نشست شورای سلامت این منطقه با حضور شهردار منطقه 10 و مدیران و کارشناسان مربوطه ادارات مسئول در اتاق جلسات منطقه برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، نشست شورای سلامت این منطقه با حضور شهردار منطقه 10 و مدیران و کارشناسان مربوطه ادارات مسئول در اتاق جلسات منطقه برگزار گردید .

موارد مورد بحث در این جلسه به شرح ذیل می باشد :

1- بازدید از بازارهای شهر ما و ارائه گزارش در خصوص نواقص

2-ارائه گزارش نماینده آموزش و پرورش در خصوص سیستم تهویه و شیفت بندی مدارس به جهت جلوگیری از موج جدید کرونا

3- ارائه گزارش توسط اداره محیط زیست شهری در خصوص آلاینده ها و چگونگی تاثیر ذرات معلق بر هوای شهر مشهد

4-ارئه گزارش در خصوص اخطاریه های 688 بهداشتی از ابتدای سال

5- ارائه گزارش در خصوص بازدید از محل تجمع کارتونخوابها در کالها و مسیلها

6- ارائه گزارش در خصوص نواحی عدم اجرای طرح اگو در سطح منطقه

7-ارائه گزارش در خصوص پایش شاخصهای سلامت و منجملهBMI

8-ارائه گزارش از کلینیکهای دامپزشکی خیابان سعادت

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0177826881409
Qt: 2.0921187400818