فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۰ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۵۰ ۲۶
طبقه بندی: خبر فرهنگی و اجتماعی
چچ
2KjYp9iy2K/ZitivINi52LbZiCDZh9mK2KfYqiDYsdmK2YrYs9mHINmIINix2YrZitizINmD2YXZitiz2YrZiNmGINio2KfZhtmI2KfZhiDZiCDYrtin2YbZiNin2K/ZhyDYtNmI2LHYp9mKINi02YfYsSDZhdi02YfYryDZhdmC2K/Ysw==

بازدید عضو هیات رییسه و رییس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر مشهد مقدس

بازدید عضو هیات رییسه و رییس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر مشهد مقدس

بازدید عضو هیات رییسه و رییس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر مشهد مقدس از فرصت های فرهنگی و فرهنگسراهای منطقه 10

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، ظهر روز یک شنبه فاطمه سلیمی عضو هیات رییسه و رییس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر مشهد مقدس از فرصت های فرهنگی و فرهنگسراهای منطقه 10 بازدید نمود .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.8504233360291
Qt: 3.2901673316956