فهرست طبقات
پنجشنبه, ۰۲ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۴۸ ۳۳
طبقه بندی: خبر فرهنگی و اجتماعی
چچ
2KLZhdin2K/ar9mKINmD2KfZhdmEINmF2YbYt9mCIDEwINio2LHYp9mKINmI2LHZiNivINio2Ycg2K3ZiNiy2Ycg2YHYsdmH2Ybar9mKLdii2YXZiNiy2LTZiiDZg9mI2K/Zg9in2YYg2Ygg2YbZiNis2YjYp9mG2KfZhg==

آمادگی کامل منطق 10 برای ورود به حوزه فرهنگی-آموزشی کودکان و نوجوانان

آمادگی کامل منطق 10 برای ورود به حوزه فرهنگی-آموزشی کودکان و نوجوانان

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، اکبریان شهردار منطقه با حضور در کانون پرورش فکری کوک و نوجوان خراسان رضوی با رئیس و مدیران کانون در خصوص پیشبرد اهداف فرهنگی و آموزشی به کودکان و نوجوان منطقه ده گفت و گو نمود .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، اکبریان شهردار منطقه با حضور در کانون پرورش فکری کوک و نوجوان خراسان رضوی با رئیس و مدیران کانون در خصوص پیشبرد اهداف فرهنگی و آموزشی به کودکان و نوجوان منطقه ده گفت و گو نمود .

وی با اشاره به وجود دو پایگاه کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و یک فرهنگسرای خانواده در سطح منطقه بیان نمود : بایستی رویکرد منطقه به سمت خانواده محوری سوق داده شود .

همچنین وی بیان نمود شهرداری منطقه 10 آمادگی کامل دارد تا در زمینه ورود به حوزه فرهنگیو آموزشی به کودکان و نوجوانان پیشرو باشد .

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.5581612586975
Qt: 2.9100160598755