سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۴۰ ۲۹
طبقه بندی: خبر خدمات شهری
چچ
2KjYp9iy2K/ZitivINmF2LnYp9mI2YYg2K7Yr9mF2KfYqiDYtNmH2LHZiiDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYryDZhdmC2K/YsyDYp9iyINm+2LHZiNqY2Ycg2YfYp9mKINi52YXYsdin2YbZiiDYs9i32K0g2YXZhti32YLZhyAxMA==

بازدید معاون خدمات شهری شهرداری مشهد مقدس از پروژه های عمرانی سطح منطقه 10

بازدید معاون خدمات شهری شهرداری مشهد مقدس از پروژه های عمرانی سطح منطقه 10

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، معاون خدمات شهری شهرداری مشهد مقدس به همراه شهردار منطقه و جمعی از مدیران خدمات شهری و فضای سبر از پروژه های فضای سبز منطقه بازدید و در جریان روند پیشرفت پروژه ها قرار گرفت .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.1874300638835
Qt: 3.7684140205383