فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۴۰ ۳۰
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2K/ZiNi02YbYqNmHINmH2KfZiiDZhdmE2KfZgtin2Kog2YXYsdiv2YXZiiDYtNmH2LHYr9in2LEg2YXZhti32YLZhyAxMCDYqNix2q/Ystin2LEg2LTYrw==

دوشنبه های ملاقات مردمی شهردار منطقه 10 برگزار شد

دوشنبه های ملاقات مردمی شهردار منطقه 10 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، در راستای اهمیت موضوع رضایتمندی شهروندان شریف مشهد الرضا (ع) و لزوم تکریم ارباب رجوع و رفع موانع مراجعات و ملاقات شهروندان جلسه ملاقات عمومی و ارتباط مستقیم با شهردارمنطقه 10 تحت عنوان ملاقات مردمی در روز دوشنبه مورخه 22/09/1400 برگزار گردید. در طی این جلسه به بررسی موضوعات و درخواست های حدود 17 نفر از شهروندان رسیدگی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، در راستای اهمیت موضوع رضایتمندی شهروندان شریف مشهد الرضا (ع) و لزوم تکریم ارباب رجوع و رفع موانع مراجعات و ملاقات شهروندان جلسه ملاقات عمومی و ارتباط مستقیم با شهردارمنطقه 10 تحت عنوان ملاقات مردمی در روز دوشنبه مورخه 22/09/1400 برگزار گردید. در طی این جلسه به بررسی موضوعات و درخواست های حدود 17 نفر از شهروندان رسیدگی شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8840214411418
Qt: 1.8726632595062