فهرست طبقات
پنجشنبه, ۰۴ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۴۵ ۴۹
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2KjYp9iy2K/ZitivINi02KjYp9mG2Ycg2LTZh9ix2K/Yp9ixINmF2YbYt9mC2YcgMTAg2YXYtNmH2K8g2YXZgtiv2LMg2KfYsiDZhdit2YTZhyDYtNmH2YrYryDZgdmE2KfYrdmK

بازدید شبانه شهردار منطقه 10 مشهد مقدس از محله شهید فلاحی

بازدید شبانه شهردار منطقه 10 مشهد مقدس از محله شهید فلاحی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، به منظور شناسایی معضلات محله شهید فلاحی ، بازدید شبانه شهردار منطقه از محله شهید فلاحی قاسم آباد انجام شد. سعید اکبریان شهردار منطقه با حضور شبانه در منطقه شهید فلاحی با خانواده‌های ساکن در محله صحبت و مشکلات آنها مورد بررسی قرار داد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، به منظور شناسایی معضلات محلات منطقه 10 ، بازدید شبانه شهردار منطقه از محله شهید فلاحی قاسم آباد انجام شد.
سعید اکبریان شهردار منطقه با حضور شبانه در منطقه شهید فلاحی با خانواده‌ها و مغازه داران محله صحبت و مشکلات آنها مورد بررسی قرار داد .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9023593266805
Qt: 1.9012446403503