فهرست طبقات
دوشنبه, ۰۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۴:۱۹ ۴۴
طبقه بندی: گزیده اخبار
چچ
2K/Zitiv2KfYsSDYtNmH2LHYr9in2LEg2YXZhti32YLZhyAxMCDZhdi02YfYryDZhdmC2K/YsyDYqNinINmF2LPYptmI2YTZitmGINiv2KfZhti02q/Yp9mHINii2LLYp9ivINin2LPZhNin2YXZig==

دیدار شهردار منطقه 10 مشهد مقدس با مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی

دیدار شهردار منطقه 10 مشهد مقدس با مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، دیدار شهردار منطقه با مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد جهت تنظیم تفاهم نامه مشترک در سالن جلسات منطقه برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، دیدار شهردار منطقه با مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد جهت تنظیم تفاهم نامه مشترک در سالن جلسات منطقه برگزار گردید .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.8211952845256
Qt: 3.219199180603