چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۲۶ ۲۶
طبقه بندی: خبر خدمات شهری
چچ
2K3YttmI2LEg2Ygg2KLZhdin2K/ZhyDYqNin2LQg2YbZitix2YjZh9in2Yog2K7Yr9mF2KfYqiDYtNmH2LHZiiDYr9ixINiz2LfYrSDZhdi52KfYqNixINmF2YbYt9mC2YcgMTAg2YXYtNmH2K8g2YXZgtiv2LM=

حضور و آماده باش نیروهای خدمات شهری در سطح معابر منطقه 10 مشهد مقدس

حضور و آماده باش نیروهای خدمات شهری در سطح معابر منطقه 10 مشهد مقدس

حضور و آماده باش نیروهای خدمات شهری در سطح معابر منطقه 10 مشهد مقدس
به گزارش روابط عمومی منطقه 10 مشهد مقدس در پی بارش های دیشب 490 نفر از نیروهای خدمات شهری این منطقه جهت رفع یخزدگی احتمالی در حال آماده باش بودند ، در این خصوص 1500 عدد کیسه شن و نمک در سطح های شیب دار و پل ها جانمایی شد و چهارده اکیپ هم جهت نمک پاشی و یخ زدایی سطوح شیب دار و پل ها آماده باش بودند .

به گزارش روابط عمومی منطقه 10 مشهد مقدس در پی بارش های دیشب 490 نفر از نیروهای خدمات شهری این منطقه جهت رفع یخزدگی احتمالی در حال آماده باش بودند ، در این خصوص 1500 عدد کیسه شن و نمک در سطح های شیب دار و پل ها جانمایی شد و چهارده اکیپ هم جهت نمک پاشی و یخ زدایی سطوح شیب دار و پل ها آماده باش بودند .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.018588701884
Qt: 1.9892632961273