دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۳۰ ۳۲
طبقه بندی: خبر خدمات شهری
چچ
2KzZhNiz2Ycg2YPZhdmK2KrZhyDYqtiu2YTZgdin2Kog2KfYr9in2LHZiiDZhdmG2LfZgtmHIDEwINio2LHar9iy2KfYsSDYtNiv

جلسه کمیته تخلفات اداری منطقه 10 برگزار شد

جلسه کمیته تخلفات اداری منطقه 10 برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، جلسه کمیته تخلفات اداری با حضور اعضای این کمیته در دفتر بازرس شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس برگزار شد.
در این جلسه ، فلاح بازرس منطقه 10 مطالبی با محوریت پیشگیری قبل از وقوع تخلفات را بیان نمود و بر شناخت گلوگاه ها و نقاط آسیب پذیر منطقه که در معرض وقوع تخلف قرار دارد تاکید کرد و همچنین درخصوص امر آموزش پرسنل و پیشگیری از وقوع تخلف نکاتی را ارایه نمود .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، جلسه کمیته تخلفات اداری با حضور اعضای این کمیته در دفتر بازرس شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس برگزار شد.

در این جلسه ، فلاح بازرس منطقه 10 مطالبی با محوریت پیشگیری قبل از وقوع تخلفات را بیان نمود و بر شناخت گلوگاه ها و نقاط آسیب پذیر منطقه که در معرض وقوع تخلف قرار دارد تاکید کرد و همچنین درخصوص امر آموزش پرسنل و پیشگیری از وقوع تخلف نکاتی را ارایه نمود .

3

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8048979441325
Qt: 1.7746119499207