فهرست طبقات
شنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۲۰ ۴۰
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2KjYp9iy2K/ZitivINin2LIg2KjYstix2q/Yqtix2YrZhiDYtNmH2LHZgyDYrtiv2YXYp9iqINiu2YjYr9ix2YjZitmKINi32KjZgtin2KrZiiDZg9i02YjYsQ==

بازدید از بزرگترین شهرک خدمات خودرویی طبقاتی کشور

بازدید از بزرگترین شهرک خدمات خودرویی طبقاتی کشور

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس شنبه 22 آبان ماه رئیس شورای شهر مشهد مقدس به همراه رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد مقدس ، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری مشهد مقدس ، شهردار منطقه 10 مشهد مقدس و مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد مقدس از روند ساخت اولین شهرک خدمات خودرویی کشور بازدید و در جریان روند اجرای پروژه قرار گرفتند .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس شنبه 22 آبان ماه رئیس شورای شهر مشهد مقدس به همراه رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد مقدس ، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری مشهد مقدس ، شهردار منطقه 10 مشهد مقدس و مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد مقدس از روند ساخت اولین شهرک خدمات خودرویی کشور بازدید و در جریان روند اجرای پروژه قرار گرفتند .

آسکوپارس ، بزرگترین شهرک خدمات خودرویی طبقاتی کشور می باشد که در منطقه ده شهرداری مشهد و در حاشیه جاده آسیایی محور مشهد قوچان احداث خواهد شد . شهرک خودرویی آسکوپارس در راستای تحقق طرح جامع کاهش آلودگی شهر مشهد و اجرای بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها جهت تجمیع خدمات خودرویی از قبیل مکانیکی، صافکاری، نقاشی اتومبیل، باتری سازی، اگزوز سازی و تمامی خدمات مرتبط با خودرو در محلی به مساحت 47000 مترمربع و مشتمل بر حدود 360 واحد تجاری، کارگاهی،اقامتی و اداری مستقل دردست احداث می باشد که بعنوان بزرگترین شهرک خدمات خودرویی طبقاتی کشور به ارائه خدمات تخصصی و یکپارچه و متمرکز خودرویی خواهد پرداخت.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.2494440078735
Qt: 0.95454621315002