فهرست طبقات
دوشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۰ ۱۴:۲۰ ۳۹
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2YPYs9ioINin2YXYqtmK2KfYsiAxMDAg2K/YsSDYsdi52KfZitiqINiv2LPYqtmI2LHYp9mE2LnZhdmEINmH2KfZiiDYqNmH2K/Yp9i02KrZiiDZvtmK2LTar9mK2LHZiiDYp9iyINmD2LHZiNmG2Kc=

کسب امتیاز 100 در رعایت دستورالعمل های بهداشتی پیشگیری از کرونا

کسب امتیاز 100 در رعایت دستورالعمل های بهداشتی پیشگیری از کرونا

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، طی بازدید بازرسان فرمانداری مشهد از ساختمان اداری منطقه و انجام بررسی های لازم در خصوص رعایت استانداردها و اجرای دستورالعمل های بهداشتی پیشگیری از کرونا در حوزه های شهروندی و پرسنل ، امتیاز کامل سیب سلامت (100%) به این منطقه اعطا گردید .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، طی بازدید بازرسان فرمانداری مشهد از ساختمان اداری منطقه و انجام بررسی های لازم در خصوص رعایت استانداردها و اجرای دستورالعمل های بهداشتی پیشگیری از کرونا در حوزه های شهروندی و پرسنل ، امتیاز کامل سیب سلامت (100%) به این منطقه اعطا گردید .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.8094520568848
Qt: 3.2468070983887