فهرست طبقات
پنجشنبه, ۱۳ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۳۱ ۸۴
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2KfYrdmD2KfZhSDYp9mG2KrYtdin2Kgg2KzZhdi52Yog2KfYsiDZvtix2LPZhtmEINmF2YbYt9mC2YcgMTAg2LXYp9iv2LEg2Ygg2KfYqNmE2KfYuiDar9ix2K/Zitiv

احکام انتصاب جمعی از پرسنل منطقه 10 صادر و ابلاغ گردید

احکام انتصاب جمعی از پرسنل منطقه 10 صادر و ابلاغ گردید

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، سعید اکبریان شهردار منطقه در احکامی جداگانه ،علی ضیغمی به عنوان رئیس اداره ناحیه 1 ، سید مهدی حسینی به عنوان رئیس اداره ناحیه 3 و جعفر مروج ایمانی با حفظ سمت به عنوان دبیر کارگروه ویژه زیباسازی منطقه 10 منصوب نمود .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، سعید اکبریان شهردار منطقه در احکامی جداگانه ،علی ضیغمی به عنوان رئیس اداره ناحیه 1 ، سید مهدی حسینی به عنوان رئیس اداره ناحیه 3 و جعفر مروج ایمانی با حفظ سمت به عنوان دبیر کارگروه ویژه زیباسازی منطقه 10 منصوب نمود .

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7526353200277
Qt: 1.6969847679138