فهرست طبقات
سه شنبه, ۰۴ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۳۱ ۳۳
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2YXZhNin2YLYp9iqINmF2LHYr9mF2Yog2LTZh9ix2K/Yp9ixINmF2YbYt9mC2YcgMTAg2YXYtNmH2K8g2YXZgtiv2LMg2KjYsdqv2LLYp9ixINi02K8=

ملاقات مردمی شهردار منطقه 10 مشهد مقدس برگزار شد

ملاقات مردمی شهردار منطقه 10 مشهد مقدس برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ؛ در این ملاقات شهرار منطقه 10 ضمن بررسی مشکلات مردم راهکارهای قانونی را ارائه و موارد را پس از بررسی و کار‌شناسی جهت رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ؛ در این ملاقات شهرار منطقه 10 ضمن بررسی مشکلات مردم راهکارهای قانونی را ارائه و موارد را پس از بررسی و کار‌شناسی جهت رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع کرد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.1110714276632
Qt: 2.2047336101532