فهرست طبقات
یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۵۲ ۴۰
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2KzZhNiz2Ycg2K3ZhNmC2Ycg2LXYp9mE2K3ZitmGINmI2KfYrdivINio2LPZitisINmIINin2YXZiNixINio2KfZhtmI2KfZhiDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdmG2LfZgtmHIDEw

جلسه حلقه صالحین واحد بسیج و امور بانوان شهرداری منطقه 10

جلسه حلقه صالحین واحد بسیج و امور بانوان شهرداری منطقه 10

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، نشست اعضای حلقه صالحین واحد بسیج و امور بانوان شهرداری منطقه 10 با حضور پرسنل خانم شهرداری منطقه 10 در محل سالن کنفرانس منطقه برگزار شد . از موضوعات اصلی نشست می توان به بررسی مشکلات بانوان در منطقه و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع این موارد اشاره نمود .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، نشست اعضای حلقه صالحین بسیج و امور بانوان شهرداری منطقه 10 با حضور پرسنل خانم شهرداری منطقه 10 در محل سالن کنفرانس منطقه برگزار شد . از موضوعات اصلی نشست می توان به بررسی مشکلات بانوان در منطقه و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع این موارد اشاره نمود .

آدرس کوتاه شده: