فهرست طبقات
چهارشنبه, ۲۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۲۱ ۴۷
طبقه بندی: فنی و عمران
چچ
2KjYp9iy2b7Zitix2KfZitmKINm+2KfYsdmDINmF2K3ZhNmKINix2KfYstmKINmF2YbYt9mC2Ycg2K/Zhw==

بازپیرایی پارک محلی رازی منطقه ده

شهردار منطقه ده گفت:به همت اداره فضای سبز منطقه ، بازپیرایی پارک محلی رازی 17 انجام شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ده، احمد حافظ با بیان این خبر، اظهار کرد: در راستای ایجاد فضای شهری مناسب و افزایش امنیت شهروندان، بازپیرایی این بوستان انجام شد

وی ادامه داد: این پروژه به مساحت 5900 مترمربع و با اعتبار بالغ بر دو میلیارد و پانصد میلیون ریال اجرا شد


آدرس کوتاه شده: