فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۰۱ ۴۵
طبقه بندی: خبر حمل و نقل و ترافیک
چچ
2KzZhNiz2Ycg2YfZhdin2YfZhtqv2Yog2YbYp9mFINqv2LDYp9ix2Yog2YXYudin2KjYsSDZiCDYqtin2KjZhNmIINmG2YjZitiz2Yo=

جلسه هماهنگی نام گذاری معابر و تابلو نویسی

جلسه هماهنگی نام گذاری معابر و تابلو نویسی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد ، صبح امروز جلسه هماهنگی نام گذاری معابرو تابلو نویسی در منطقه برگزار گردید .
ابتدا شهردار منطقه در خصوص تعویض و نصب تابلو در خیابان های اصلی و فرعی در سطح منطقه به ویژه بلوار حجاب و اندیشه در اسرع وقت با حضور نمایندگان شورای اجتماعی آن محلات تاکید و دستور لازم جهت اطلاع رسانی کامل به شهروندان را صدار نمود .
طی مذاکرات انجام شده مقرر شد طرح تفضیلی در اختیار آن اداره قرار گیرد تا تابلوهای سطح منطقه به صورت دقیق و همسان با سایر نقاط شهر نصب گردد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد ، صبح امروز جلسه هماهنگی نام گذاری معابرو تابلو نویسی در منطقه برگزار گردید .
ابتدا شهردار منطقه در خصوص تعویض و نصب تابلو در خیابان های اصلی و فرعی در سطح منطقه به ویژه بلوار حجاب و اندیشه در اسرع وقت با حضور نمایندگان شورای اجتماعی آن محلات تاکید نموده و دستور لازم جهت اطلاع رسانی کامل به شهروندان را صادرنمود .
طی مذاکرات انجام شده مقرر شد طرح تفضیلی در اختیار آن اداره قرار گیرد تا تابلوهای سطح منطقه به صورت دقیق و همسان با سایر نقاط شهر نصب گردد .

حاضران در جلسه

جناب آقای حافظ شهردار محترم منطقه 10

جناب آقای نعیمی معاون محترم فنی و اجرای منطقه 10

سرکار خانم فربد نیا مسئول محترم اداره معابر و تابلو نویسی

جناب آقای صبوری مسئول فرهنگی

آقایان اکرمی و تفضلی و عباسیان و مجتهدی کارشناسان محترم اداره معابر

سرکار خانم اعرابی کارشناس فرهنگی

آدرس کوتاه شده: