فهرست طبقات
سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۰۵ ۲۷
طبقه بندی: خبر خدمات شهری
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YPYp9ix2q/Yp9mHINii2YXZiNiy2LTZiiDYrtiv2YXYp9iqINi02YfYsdmK

برگزاری کارگاه آموزشی خدمات شهری

برگزاری کارگاه آموزشی خدمات شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، در جریان سلسله جلسات بررسی وضعیت سد معبر در منطقه ، با هدف فرهنگ سازی و اطلاع رسانی برای آگاهی افکار عمومی توسط کارشناسان حقوقی ، کارگاه آموزشی با حضور رئیس و پرسنل اداره خدمات شهری و سد معبر بوستان نیلوفرآبی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 مشهد مقدس ، در جریان سلسله جلسات بررسی وضعیت سد معبر در منطقه ، با هدف فرهنگ سازی و اطلاع رسانی برای آگاهی افکار عمومی توسط کارشناسان حقوقی ، کارگاه آموزشی با حضور رئیس و پرسنل اداره خدمات شهری و سد معبر بوستان نیلوفرآبی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار گردید

آدرس کوتاه شده: