پنجشنبه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۵۱ ۱۶۷
طبقه بندی: گزیده اخبار
چچ
2KrZgtiv2YrYsSDYp9iyINin2LnYttin2Yog2LTZiNix2KfZiiDYp9is2KrZhdin2LnZiiDZhdit2YTYp9iqINmF2YbYt9mC2Ycg2K/Zhw==

تقدیر از اعضای شورای اجتماعی محلات منطقه ده

با حضور سرکارخانم رمارم عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد و جناب آقای حافظ شهردار و مدیران منطقه ده، از اعضای شورای اجتماعی محلات منطقه تقدیر به عمل آمد.

به روایت تصویر؛

آدرس کوتاه شده: