فهرست طبقات
چهارشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۵۵ ۴۷
طبقه بندی: خبر خدمات شهری
چچ
2KrYrNmH2YrYsiDZiCDYqNin2LLZvtmK2LHYp9mK2Yog2KLYqNmG2YXYp9mKINio2YjZhNmI2KfYsSDYrdis2KfYqCDZhdmG2LfZgtmHIDEw

تجهیز و بازپیرایی آبنمای بولوار حجاب منطقه 10

تجهیز و بازپیرایی آبنمای بولوار حجاب منطقه 10 با اعتباری یک میلیارد ریالی انجام شد.

به روایت تصویر؛

آدرس کوتاه شده: