فهرست طبقات
یکشنبه, ۰۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۴۹ ۴۲
طبقه بندی: خبر خدمات شهری
چچ
2b7YsdmI2pjZhyDYp9it2K/Yp9irINiz2YjZhNmHINit2YjYp9iv2Ksg2LrZitix2YXYqtix2YLYqNmHINiv2LEg2YXZhti32YLZhyDYr9mH

پروژه احداث سوله حوادث غیرمترقبه در منطقه ده

سوله و انبار حوادث غیرمتقربه اداره خدمات شهری منطقه ده، در بولوار اندیشه، اندیشه 64 به مساحت 700 متر مربع با اعتباری بالغ بر 11میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

به روایت تصویر؛

آدرس کوتاه شده: