فهرست طبقات
شنبه, ۰۸ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۳۶ ۴۴
طبقه بندی: فنی و عمران
چچ
2KfYtdmE2KfYrSDZh9mG2K/Ys9mKINmF2LnYqNix2LPZiNin2LHZhyDYsdmIINio2LLYsdqv2LHYp9mHINii2LLYp9iv2Yog2YXZhti32YLZhyDYr9mH

اصلاح هندسی معبرسواره رو بزرگراه آزادی منطقه ده

اصلاح هندسی معبرسواره رو بزرگراه آزادی منطقه ده به منظور ایمن سازی معبر و سهولت در تردد عابرین پیاده و خودروهای سواری با اعتباری 3 میلیارد ریالی در تقاطع بولوار آزادی- ابتدای بولوار شاهد انجام گردید.

به روایت تصویر؛

آدرس کوتاه شده: