فهرست طبقات
چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۲۰ ۲۴
طبقه بندی: فنی و عمران
چچ
2KfYrNix2KfZiiDZvtix2YjamNmHINm+2YrYp9iv2Ycg2LHZiNiz2KfYstmKINiv2LEg2K7Zitin2KjYp9mGINir2YbYp9mK2Yog2YXZhti32YLZhyDYr9mH

اجرای پروژه پیاده روسازی در خیابان ثنایی منطقه ده

شهردار منطقه 10 از اجرای پروژه پیاده روسازی در خیابان ثنایی این منطقه با هدف زیباسازی منظر شهری و بهبود عبور و مرور شهروندان، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه 10، احمد حافظ ضمن اعلام این خبر، اظهار کرد: پیاده روها از مهمترین فضاهای شهری هستند که مورد استفاده شهروندان قرار می گیرند و بایستی در راستای ارتقا کیفیت تردد و زیباسازی محیط شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان به صورت مستمر بهسازی و مرمت شوند.

وی ادامه داد: مناسب سازی فضاهای شهری یکی از موضوعاتی اساسی است که از جهات مختلف اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی در زندگی شهروندان تأثیر عمده و نقش برجسته ای دارد.

شهردار منطقه 10تصریح کرد: این پروژه در مساحت 3 هزار مترمربع وبا اعتبار 3میلیارد ریالی درخیابان ثنایی 3 اجرا گردید.

آدرس کوتاه شده: