دوشنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۴۷ ۱۴
طبقه بندی: گزیده اخبار
چچ
2LHZgdi5INiu2LfYsSDYp9iyINqv2YjYr9mH2KfZiiDYsdmH2Kcg2LTYr9mHINmF2YbYt9mC2Ycg2K/Zhw==

رفع خطر از گودهای رها شده منطقه ده

در راستای رفع خطر از گودهای رها شده سطح منطقه که احتمال ایجاد خطرات ریزش، آوار و فرونشست گود محتمل بوده است، ده هزار مترمربع از گودهای این منطقه رفع خطر گردیدند

به روایت تصویر؛

آدرس کوتاه شده: