فهرست طبقات
یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۳۰ ۱۹
طبقه بندی: فنی و عمران
چچ
2KfYrNix2KfZiiDZvtix2YjamNmHINm+2YrYp9iv2Ycg2LHZiNiz2KfYstmKINiv2LEg2KjZiNmE2YjYp9ixINiq2YjYsyDZhdmG2LfZgtmHINiv2Yc=

با هدف زیباسازی منظر شهری و بهبود عبور و مرور شهروندان صورت گرفت؛

اجرای پروژه پیاده روسازی در بولوار توس منطقه ده

شهردار منطقه 10 از اجرای پروژه پیاده روسازی در بولوار توس این منطقه با هدف زیباسازی منظر شهری و بهبود عبور و مرور شهروندان، خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه 10، احمد حافظ ضمن اعلام این خبر، اظهار کرد: پیاده روها از مهمترین فضاهای شهری هستند که مورد استفاده شهروندان قرار می گیرند و بایستی در راستای ارتقا کیفیت تردد و زیباسازی محیط شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان به صورت مستمر بهسازی و مرمت شوند.

وی ادامه داد: مناسب سازی فضاهای شهری یکی از موضوعاتی اساسی است که از جهات مختلف اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی در زندگی شهروندان تأثیر عمده و نقش برجسته ای دارد.

شهردار منطقه 10تصریح کرد: این پروژه در مساحت 3 هزار مترمربع وبا اعتبار 3میلیارد ریالی در توس 64، ثنایی 3 اجرا گردید.

آدرس کوتاه شده: