پنجشنبه, ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۲۳ ۶۲
طبقه بندی: گزیده اخبار
چچ
2KzZhNmI2q/Zitix2Yog2KfYsiDYqti62YrZitixINmD2KfYsdio2LHZiiDYstix2KfYudmKINmIINiv2YrZiNin2LHZg9i02Yog2LrZitixINmF2KzYp9iyINiv2LEg2YXZhti32YLZhyDYr9mH

جلوگیری از تغییر کاربری زراعی و دیوارکشی غیر مجاز در منطقه ده

رئیس اداره نظارت برساخت و سازهای شهرداری منطقه 10 از جلوگیری از تغییر کاربری زراعی و دیوارکشی غیر مجاز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه 10، سیدمحمد حسینی با اعلام این خبر، اظهار کرد: بر اساس قانون، هرگونه تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی بدون مجوز ممنوع است و طبق مصوبه ستاد ساماندهی ساخت‌وسازهای غیرمجاز و در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و کشاورزی‌ نسبت به ازادسازی این اراضی اقدام شد.

وی ادامه داد: به همین دلیل با تخلفاتی از جمله دیوارکشی، تفکیک و محوطه سازی که صورت غیرمجاز انجام شده باشد، به صورت قاطع برخورد می شود.

رئیس اداره نظارت برساخت و سازهای شهرداری منطقه 10 با اشاره به همکاری مدیریت شهری با جهاد کشاورزی مشهد، ضابطین قضایی و...تصریح کرد: در این راستا در یک ماهه اول سال، 1300 متر پی، شفته و دیوار کشی غیرمجاز زیر 50 سانتی مترکه در حریم شهر احداث گردیده بود، رفع تخلف گردید.

آدرس کوتاه شده: