فهرست طبقات
سه شنبه, ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۳:۱۵ ۵۲
طبقه بندی: خبر خدمات شهری
چچ
2YPYp9i02Kog2Ygg2YjYp9mD2KfYsdmKINio2YjYqtmHINmH2KfZiiDZvtix2obZitmG2Iwg2KrYsdmI2YYg2Ygg2LLYsdi02YMg2K/YsdmF2K3ZiNix2YfYp9mKINin2LXZhNmKINmF2YbYt9mC2Ycg2K/Zhw==

کاشت و واکاری بوته های پرچین، ترون و زرشک درمحورهای اصلی منطقه ده

از ابتدای سال جاری، کاشت و واکاری 10هزار بوته پرچین، ترون و زرشک درمحورهای اصلی منطقه ده انجام گردید.
حذف پرچین های خشک، واکاری کاشت و روتبال از جمله اقدامات صورت گرفته در این راستا بوده است.

به روایت تصویر؛

آدرس کوتاه شده: