فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۲۸ ۴۹
طبقه بندی: خبر خدمات شهری
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YXYp9mG2YjYsSDYqtmG2LjZitmBINi02YfYsdmKINiv2LEg2YXZhti32YLZhyDYr9mH

در راستای استقبال از بهار 1400 صورت گرفت؛

برگزاری مانور تنظیف شهری در منطقه ده

در راستای استقبال از بهار 1400، مانور تنظیف شهری با حضور جناب آقای حافظ شهردار و مدیران منطقه ده و مدیرکل هماهنگی ونظارت برخدمات شهری معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد و مدیران این حوزه برگزار شد.

به روایت تصویر؛

آدرس کوتاه شده: