فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۲۸ ۳۴
طبقه بندی: خبر خدمات شهری
چچ
برگزاری مانور تنظیف شهری در منطقه ده

در راستای استقبال از بهار 1400 صورت گرفت؛

برگزاری مانور تنظیف شهری در منطقه ده

در راستای استقبال از بهار 1400، مانور تنظیف شهری با حضور جناب آقای حافظ شهردار و مدیران منطقه ده و مدیرکل هماهنگی ونظارت برخدمات شهری معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد و مدیران این حوزه برگزار شد.

به روایت تصویر؛