شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۳۳ ۴۱
طبقه بندی: خبر خدمات شهری
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YXYsdin2LPZhSDYr9ix2K7YqtmD2KfYsdmKINiv2LEg2YfZhtix2LPYqtin2YYg2K/Yrtiq2LHYp9mG2Ycg2LLZitmGINin2YjZgtmE2Yog2YXZhti32YLZhzEw

برگزاری مراسم درختکاری در هنرستان دخترانه زین اوقلی منطقه10

باحضور معاون مالی و پشتیبانی منطقه ده، مراسم درختکاری در هنرستان دخترانه زین اوقلی این منطقه برگزار شد.

به روایت تصویر؛

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.1511319478353
Qt: 2.2984688282013