پنجشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۴۰ ۳۷
طبقه بندی: خبر خدمات شهری
چچ
2LHZhtqvINii2YXZitiy2Yog2KjZiti0INin2LIgMjQ12YfYstin2LEg2YXYqtixINin2LIg2KzYr9in2YjZhCDZhdmG2LfZgtmHIDEw

در راستای استقبال از بهار 1400 صورت گرفت؛

رنگ آمیزی بیش از 245هزار متر از جداول منطقه 10

رئیس اداره خدمات و محیط زیست شهری شهرداری منطقه10 گفت: در راستای اجرای طرح استقبال از بهار 1400 و زیباسازی محیط بصری، بیش از 245 هزار مترطول از جداول سطح منطقه پاکسازی و رنگ آمیزی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه10، سیدمحمود حسینی با اعلام این خبر، اظهار کرد: یکی از وظایف و رسالت های شهرداری این منطقه تحقق شهری پاک و سالم و ایجاد محیطی دلنشین برای شهروندان در همه ایام علی الخصوص در ایام نوروز است.

وی ادامه داد: هم راستا با این رسالت و به منظور اجرای طرح استقبال از بهار 1400 شهرداری این منطقه اقدامات ویژه ای را در دستور کار خود قرار داه است.

رئیس اداره خدمات و محیط زیست شهری شهرداری منطقه10 با بیان اینکه اقدامات خدمات شهری به صورت فشرده در مدت زمان تعیین شده به بهترین شکل ممکن اجرا شده، تصریح کرد: برای اجرای طرح استقبال از بهار حداکثر نیروهای فعال در خدمات شهری این منطقه برای انجام هر چه بهتر این طرح به کار گرفته می شوند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.252185344696
Qt: 0.93518400192261