یکشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۳۱ ۸۹
طبقه بندی: خبر خدمات شهری
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YXYsdin2LPZhSDYr9ix2K7YqtmD2KfYsdmKINiv2LEg2KjZitmF2KfYsdiz2KrYp9mGINmG2KfYuNix2KfZhiDZhdmG2LfZgtmHINiv2Yc=

همزمان با چهارمین روز هفته درختکاری صورت گرفت؛

برگزاری مراسم درختکاری در بیمارستان ناظران منطقه ده

در چهارمین روز هفته درختکاری، با حضور پزشکان و پرستاران بیمارستان ناظران، مراسم درختکاری با عنوان درخت و اهدای عضو-حامیان پیونددر این بیمارستان برگزار شد.

به روایت تصویر؛

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7992326418559
Qt: 1.7568564414978