فهرست طبقات
سه شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۵:۴۳ ۸۸
طبقه بندی: فنی و عمران
چچ
2KfYrNix2KfZiiDYt9ix2K0g2KrZgtin2LfYuSDZhtmF2YjZhtmHINiv2LEg2YXZhti32YLZhyDYr9mHINmF2LTZh9iv

اجرای طرح تقاطع نمونه در منطقه ده مشهد

شهردار منطقه ده مشهد از اجرای یک طرح تقاطع نمونه در این منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ده، احمد حافظ با بیان این خبر، اظهار کرد: طرح تقاطع نمونه در بولوار اندیشه، تقاطع اندیشه استاد یوسفی درحال انجام است.

وی ادامه داد: طرح تقدم عابر پیاده ابتدای سال در این تقاطع اجرایی شد و در قالب این طرح نیز بهسازی و روکش آسفالت، تعویض جداول و ایمن سازی این تقاطع انجام شد.

آدرس کوتاه شده: