دوشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۳۷ ۱۰۰
طبقه بندی: گزیده اخبار
چچ
2KjYp9iy2K/ZitivINi02YfYsdiv2KfYsSDZhdmG2LfZgtmHINiv2Ycg2KfYsiDZhtqv2KfYsdiu2KfZhtmHINqG2YfYp9ix2LPZiNmCINmH2YbYsQ==

بازدید شهردار منطقه ده از نگارخانه چهارسوق هنر

جناب آقای حافظ شهردار منطقه ده، از نگارخانه چهارسوق هنر واقع در بوستان کوهسنگی بازدید کردند.

به روایت تصویر؛

آدرس کوتاه شده: