فهرست طبقات
پنجشنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۱۲ ۵۴
طبقه بندی: خبر حمل و نقل و ترافیک
چچ
2KfYrNix2KfZiiAy2YfYstin2LEg2YXYqtixINi32YjZhCDYrti3INmD2LTZiiDYudix2LbZiiDYr9ixINmF2YbYt9mC2YcgMTA=

اجرای 2هزار متر طول خط کشی عرضی در منطقه 10

شهردار منطقه 10 مشهدمقدس از اجرای 2هزار متر طول خط کشی عرضی در سطح این منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ده، احمد حافظ با بیان این خبر، اظهار کرد: این اقدام با هدف افزایش ضریب ایمنی تردد، تسریع و تسهیل در تردد خودروها، برقراری نظم و تأمین امنیت شهروندان، منظم کردن حرکت وسایل نقلیه و عابران پیاده صورت پذیرفت.

وی افزود: بیش از 2هزار مترطول خط کشی عرضی در سطح این منطقه اجرا شده است.

شهردار منطقه 10 مشهدمقدس ادامه داد: در راستای ایمن سازی، روان سازی ترافیک خیابان‌ها و معابر، نصب علائم ترافیکی و هشدار دهنده و سایر ملزومات ترافیکی در جهت کاهش حوادث رانندگی نیز در دستور کار این اداره قرار گرفته است.

آدرس کوتاه شده: