فهرست طبقات
دوشنبه, ۰۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۵۲ ۷۹
طبقه بندی: فنی و عمران
چچ
2KfYrdiv2KfYqyDZhdi52KjYsSDYs9mI2KfYsdmHINiv2LEgMjAg2YXYqtix2Yog2YbYsdqv2LMg2KrYpyDYp9io2LHYp9ixINiv2LEg2YXZhti32YLZhyDYr9mH

احداث معبر سواره در 20 متری نرگس تا ابرار در منطقه ده

شهردار منطقه ده از احداث معبر سواره در 20 متری نرگس تا ابرار این منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ده، احمد حافظ با بیان این خبر، اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه احداث معبر سواره رو به منظور توسعه این معبر، با اعتباری 10 میلیارد ریالی درحال اجر ا است.

وی ادامه داد: برای سهولت تردد شهروندان و تسهیل در تردد شهری این معبر سواره رو با 360 متر لوله گذاری به قطر 700 و 2000 مترمربع کف سازی درحل اجرا است.

آدرس کوتاه شده: