یکشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۱۹ ۶۸
طبقه بندی: گزیده اخبار
چچ
2K/Zitiv2KfYsSDYtNmH2LHYr9in2LEg2YXZhti32YLZhyDYr9mHINio2Kcg2YXYr9mK2LEg2LfYsditINiz2KfZhdin2YbYr9mH2Yog2KjYstix2q/Ysdin2Ycg2KLYstin2K/Zig==

دیدار شهردار منطقه ده با مدیر طرح ساماندهی بزرگراه آزادی

جناب آقای حافظ شهردار منطقه ده به منظور تبریک انتصاب با جناب آقای ولی زاده مدیر جدید طرح ساماندهی بزرگراه آزادی دیدار کردند.

به روایت تصویر؛

آدرس کوتاه شده: