فهرست طبقات
پنجشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۹ ۱۲:۴۸ ۵۳
طبقه بندی: خبر حمل و نقل و ترافیک
چچ
2KfYrNix2KfZiiDYt9ix2K0g2LHYudin2YrYqiDYqtmC2K/ZhSDYudin2KjYsSDZvtmK2KfYr9mHINiv2LHahtmH2KfYsdix2KfZhyDZiNix2LLYtCDZhdmG2LfZgtmHINiv2Yc=

در راستای افزایش ایمنی عابرین پیاده صورت گرفت؛

اجرای طرح رعایت تقدم عابر پیاده درچهارراه ورزش منطقه ده

شهردار منطقه 10 مشهد از اجرای طرح رعایت حق تقدم عابرین پیاده به منظور افزایش ایمنی و رفاه حال آنان در محل چهارراه ورزش این منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه 10، احمد حافظ با اعلام این خبر، اظهار کرد: این طرح در راستای ارتقا سطح ایمنی عابرین و انضباط حرکتی و نظم هرچه بیشتر و بهتر در تردد عابرین و خودروهای سواری در تقاطع این چهارراه با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال در حال اجرا می باشد.

وی تصریح کرد: افزایش ایمنی، استفاده عابرین پیاده از محل های مشخص شده برای عبور و مرور، و شاخص کردن محل های عبور عابرین پیاده برای خودروهای سواری از جمله دلایل اجرای این پروژه است.

شهردار منطقه 10 مشهد با اشاره به لزوم ایجاد بستر مناسب برای درک موضوعات و مسائل ترافیکی همراه با ارتقا فرهنگ عمومی ترافیک، افزود: رعایت حق تقدم عابر پیاده را باید به طرحی تبدیل کرد که برای شهروندان حس تعلق ایجاد کند و آسودگی خاطر را برای تردد عابرین پیاده فراهم سازد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0809307098389
Qt: 2.1920940876007