دوشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۳۳ ۱۹
طبقه بندی: خدمات
چچ
ابلاغ عدم ارجاع و هدایت متقاضیان به شهرداری

ابلاغ عدم ارجاع و هدایت متقاضیان به شهرداری

دفاتر محترم ارائه دهنده خدمات شهرسازی واقع در سطح منطقه ده

ابلاغ عدم ارجاع و هدایت متقاضیان به شهرداری

نوع خدمت: خدمات الکترونیکی
 دفاتر ارائه خدمت / دفاتر پیشخوان دولت