شماره: 1400/09

منطقه 10 استعلام

موضوع : خط کشی عرضی معبر سواره رو سطح منطقه ده

...

زمان شروع:1400/05/05
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1400/05/12 13:00:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1400/05/12 13:00:00
زمان بازگشایی پاکات: 1400/05/13 10:00:00
اطلاعات بیشتر
چچ
هم‌نشینی در پاتوق‌های محله

هم‌نشینی در پاتوق‌های محله

درخت کهن‌سال انجیر، ضرب‌نوازی و نوای زورخانه‌ای جانی داده بود به در و دیوارش و الحق که پاتوق محله، مانند نام یکی از آن‌ها، دلگشا شده بود. این‌ها به کنار، آیینه‌های قدی روی دیوارها، آجرهای بهمنی و در و پنجره‌های قدیمی هم آن طرف‌تر حال آدم را جا می‌آورد. پاتوق‌های محله خیابان توحید روز گذشته در 3 فضا‌ با نام های «بالا‌خیابان»، «گلشن» و «دلگشا» به بهره‌برداری رسید...

نویسنده: رضا امینی خواه
مطالعه کامل مطلب
منطقه یک منطقه نه منطقه سه منطقه نه منطقه دو منطقه نه منطقه سه منطقه نه

شهردار منطقه

شهردار منطقه 10

احمد حافظ

خدمات شهروندی