اوقات شرعی
 • چهارشنبه،07 تیر 1396
 • ورود
 
     
   • طبقه‌بندی

   •    
    سالن ورزشی میثاق
    تعداد بازدید : 80
    آدرس :میثاق 5 - آزاده 31
    تلفن :35236933
    توضیحات :

    ساعت تماس : 9 الی 13 و 16 الی 21

     

    سایر :
    شاهد
    تعداد بازدید : 65
    آدرس :میدان مادر-جنب سینما سیمرغ
    تلفن :
    توضیحات :

    فوتسال-والیبال-بسکتبال

    سایر :
    شهید فلاحی
    تعداد بازدید : 65
    آدرس :فلاحی 15
    تلفن :
    توضیحات :

    فوتسال-والیبال-بسکتبال

    سایر :
    اندیشه
    تعداد بازدید : 1619
    آدرس :اندیشه 78
    تلفن :
    توضیحات :

    فوتسال-والیبال-بسکتبال

    سایر :
    نشاط
    تعداد بازدید : 59
    آدرس :اندیشه 83
    تلفن :
    توضیحات :

    فوتسال-والیبال-بسکتبال

    سایر :
    عفاف
    تعداد بازدید : 67
    آدرس :حجاب 73-جنب بهداشت
    تلفن :
    توضیحات :

    فوتیال-والیبال-بسکتبال-گل کوچیک

    سایر :
    پردیس
    تعداد بازدید : 51
    آدرس :امام هادی-امام زمان 18
    تلفن :
    توضیحات :

    فوتسال-والیبال

    سایر :
    مروارید
    تعداد بازدید : 59
    آدرس :بلوار شریعتی-مروارید1
    تلفن :
    توضیحات :

    فوتسال-بسکتبال-والیبال-بدمینتون

    سایر :
    خرداد
    تعداد بازدید : 59
    آدرس :حجاب 52
    تلفن :
    توضیحات :

    فوتسال-والیبال

    سایر :
    دکتر حسابی
    تعداد بازدید : 76
    آدرس :استاد حسابی 57
    تلفن :
    توضیحات :

    فوتسال-والیبال-بسکتبال-بدمینتون

    سایر :
    رستگاری
    تعداد بازدید : 53
    آدرس :میدان عفاف-رستگاری6
    تلفن :
    توضیحات :

    فوتسال-بسکتبال-والیبال-بدمینتون

    سایر :
    امامیه
    تعداد بازدید : 63
    آدرس :انتهای بلوار امامیه
    تلفن :
    توضیحات :

    فوتسال-والیبال-گل کوچیک

    سایر :
    ایثار
    تعداد بازدید : 45
    آدرس :اندیشه 71
    تلفن :
    توضیحات :

    فوتسال-والیبال-گل کوچیک

    سایر :
    آبان
    تعداد بازدید : 61
    آدرس :اندیشه 68
    تلفن :
    توضیحات :

    فوتسال-والیبال-بسکتبال-بدمینتون-فوتبال خاکی

    سایر :
    پرنیان
    تعداد بازدید : 84
    آدرس :شاهد10
    تلفن :
    توضیحات :

    بسکتبال-بدمینتون

    سایر :
    حجاب
    تعداد بازدید : 81
    آدرس :حجاب 64
    تلفن :
    توضیحات :

    فوتسال-والیبال-بسکتبال

    سایر :
    اردیبهشت
    تعداد بازدید : 76
    آدرس :تقاطع شاهد و حجاب
    تلفن :
    توضیحات :

    فوتیال-والیبال-بسکتبال-گل کوچیک

    سایر :
    رسالت
    تعداد بازدید : 88
    آدرس :بلوار شریعتی-نیکی 10
    تلفن :
    توضیحات :

    فوتسال-والیبال-بسکتبال

    سایر :
    نرگس
    تعداد بازدید : 77
    آدرس :شریعتی 70-نرگس 4
    تلفن :
    توضیحات :

    فوتسال-والیبال-گل کوچیک

    سایر :
    آذر
    تعداد بازدید : 73
    آدرس :آزاده 7
    تلفن :
    توضیحات :

    فوتسال-بسکتبال

    سایر :
    شهریور
    تعداد بازدید : 80
    آدرس :ابتدای بلوار فلاحی
    تلفن :
    توضیحات :

    فوتسال-بسکتبال-والیبال-بدمینتون

    سایر :
    فرهنگ
    تعداد بازدید : 60
    آدرس :حسابی 11
    تلفن :
    توضیحات :

    والیبال- بدمینتون

    سایر :
    دی
    تعداد بازدید : 68
    آدرس :فلاحی 7
    تلفن :
    توضیحات :

    فوتسال-والیبال-بسکتبال-بدمینتون

    سایر :
    تیر
    تعداد بازدید : 54
    آدرس :شریعتی 45
    تلفن :
    توضیحات :

    فوتبال خاکی

    سایر :
    اندیشه
    تعداد بازدید : 379
    آدرس :رازی 15
    تلفن :
    توضیحات :

    فوتبال خاکی

    سایر :